Contributie 2017-09-04T16:16:13+00:00

Contributie

Hoe hoog is de contributie?

 • U8:   € 550,-
 • U10: € 550,-
 • U12: € 775,-
 • U14: € 775,-
 • U19: € 775,-
 • 5e divisie: € 450,-
 • 3e divisie: € 500,-
 • Schaatsklas: € 195,- (maximaal 1 seizoen per lid en is niet van toepassing, indien je al een keer lid bent geweest van IJCU Dragons)
 • Goalies: 50% van de voor het team geldende contributie

Betalen van de contributie

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u in één keer of in termijnen wilt betalen. De contributie kan per seizoen worden aangepast.

Datum Percentage
voor 01/10/2016 50%
voor 01/11/2016 25%
voor 01/12/2016 25%

Bij een te late betaling heeft de club het recht het totale bedrag op te eisen. Er kunnen sancties worden opgelegd volgens de voorwaarden beschreven op het inschrijfformulier.

Rekeningnummer:

NL82 RABO 0140 8965 11 t.n.v. IJCU – Dragons

Zijn er nog bijzondere contributiebepalingen?

Wanneer uw kind tijdens het seizoen begint met spelen, gelden de volgende kortingen (schaatsklas uitgezonderd):

 • 1 november t/m 15 december: 20%
 • 16 december t/m 1 maart: 40%
 • 2 maart t/m 31 maart: 90%