Contributie

Hoe hoog is de contributie?

 • U8:   € 595,-
 • U10: € 595,-
 • U12: € 875,-
 • U14: € 875,-
 • U16: €875
 • Goalies: 50% van de voor het team geldende contributie

Betalen van de contributie

De contributie kan per seizoen worden aangepast.

Datum Percentage
voor 01/10/2020 50%
voor 01/11/2020 25%
voor 01/12/2020 25%

Bij een te late betaling heeft de club het recht het totale bedrag op te eisen. Er kunnen sancties worden opgelegd.

Rekeningnummer:

NL82 RABO 0140 8965 11 t.n.v. IJCU – Dragons

Zijn er nog bijzondere contributiebepalingen?

Wanneer uw kind tijdens het seizoen begint met spelen, gelden de volgende kortingen (schaatsklas uitgezonderd):

 • 1 november t/m 15 december: 20%
 • 16 december t/m 1 maart: 40%
 • 2 maart t/m 31 maart: 90%

Opzeggen van lidmaatschap

 • Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 15 juni van enig jaar schriftelijk aangegeven te worden via e-mail aan ons Secretariaat.
 • Tussentijdse opzegging geeft geen vrijwaring voor het niet betalen van de contributie.
 • voor opzegging van het lidmaatschap na 15 juni en voor aanvang van het winterseizoen volgt een boete van 25% van de contributie voor het geldende team.