Huishoudelijk reglement

Als IJCU hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld hierin beschrijven we de afspraken, regels en richtlijnen voor de kortere termijn. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Zodra er wijzigingen worden gedaan in dit document zullen we de leden op de hoogte brengen.

Het huishoudelijk reglement is een uitbreiding op de statuten zoals die zijn vastgelegd bij een notaris.

Ons huishoudelijk reglement is hier te downloaden.