This post is also available in: English

Velden met een * zijn verplicht

Achternaam *

Voorletters *

Roepnaam *

Geslacht *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Nationaliteit

Adres *

Postcode en Woonplaats *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

IJshockey ervaring? *

Zo ja, graag hier invullen


Indien de speler/speelster minderjarig is moeten de onderstaande gegevens ook ingevuld worden

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoonnummer


Legitimatie

Legitimatiesoort *

Kopie legitimatiesoort *

Pasfoto *


Betaling zal plaatsvinden in *

in één keerin termijnen


* Ik verklaar kennis te hebben genomen van de bepalingen en het Fairplay en Respect regelement van de Nederlandse IJshockey Bond en mij daar aan te houden.


Keuze van betaling

Overmaking van de contributie voor
1 oktober op rekeningnummer
NL82 RABO 0140.8965.11
ten name van IJCU Utrecht, onder vermelding van uw naam.

Of overmaken in 3 termijnen die als volgt zijn opgebouwd:

 • 50% voor 1 oktober 2019
 • 25% voor 1 november 2019
 • 25% voor 1 december 2019

Bij niet tijdig overmaken van de deelbetalingen vervalt deze regeling en is het restant bedrag in een keer
opeisbaar.

U-pas bezitters kunnen een kopie U-pas opsturen en het resterende bedrag overmaken volgens een van de
bovenstaande opties.

U kunt het inschrijfformulier ook downloaden zodat het geprint en ingevuld kan worden:
Inschrijfformulier

Bepalingen

 • De Technische Commissie (TC) bepaald in welk team je geplaatst en of je geplaatst kan worden.
 • Elke club valt of staat met de hulp van vrijwilligers. Wij vragen spelers en ouders/verzorgers om zich in te zetten
  voor de club. Dit kan door b.v. een functie als teammanager, coach, bestuurslid of scheidsrechter.
 • Spelers U12 en hoger fluiten minimaal 1 wedstrijd per seizoen. ( niet op vooraf ingeplande wedstrijd fluiten is
  € 30,= boete voor de speler ).
 • Een kopie geldig legitimatiebewijs plus 1 recente pasfoto meesturen met het inschrijfformulier.
 • Persoonlijke boetes of boetes aan een team die bij IJCU binnenkomen worden verhaald op de persoon of het team
  die het betreft.
 • Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving en blijft gehandhaafd tot en met het einde van het contributiejaar.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat (secretariaat@ijcudragons.nl) per
  15 juni van enig jaar. Tussentijdse opzegging houdt geen vermindering van de contributie in.
 • Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan.
 • Bij het in gebreke blijven van stipte betaling van de contributie wordt het lid de toegang tot het ijs voor minimaal
  een week ontzegd.