This post is also available in: English

Velden met een * zijn verplicht

Achternaam *

Voorletters *

Roepnaam *

Geslacht *

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Nationaliteit

Adres *

Postcode en Woonplaats *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

IJshockey ervaring? *

Zo ja, graag hier invullen


Indien de speler/speelster minderjarig is moeten de onderstaande gegevens ook ingevuld worden

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoonnummer


Legitimatie

Legitimatiesoort *

Kopie legitimatiesoort *

Pasfoto *


Betaling zal plaatsvinden in *

in één keerin termijnen


* Ik verklaar kennis te hebben genomen van de bepalingen en het Fairplay en Respect regelement van de Nederlandse IJshockey Bond en mij daar aan te houden.


Keuze van betaling

Overmaking van de contributie voor
1 oktober op rekeningnummer
NL82 RABO 0140.8965.11
ten name van IJCU Utrecht, onder vermelding van uw naam.

Of overmaken in 3 termijnen die als volgt zijn opgebouwd:

  • 50% voor 1 oktober 2019
  • 25% voor 1 november 2019
  • 25% voor 1 december 2019

Bij niet tijdig overmaken van de deelbetalingen vervalt deze regeling en is het restant bedrag in een keer
opeisbaar.

U-pas bezitters kunnen een kopie U-pas opsturen en het resterende bedrag overmaken volgens een van de
bovenstaande opties.

U kunt het inschrijfformulier ook downloaden zodat het geprint en ingevuld kan worden:
Inschrijfformulier

Bepalingen

  • De Technisch