This post is also available in: English

Leeftijden

Vanaf welke leeftijd kan men ijshockey spelen? De regel is: hoe jonger iemand ermee begint hoe, beter het is. Met ijshockey kan  vanaf vier jaar  worden begonnen. De trainingen en wedstrijdjes zijn volledig aan deze leeftijd aangepast. De jonge leeftijden U8 & U10 spelen niet competitief.

Tot welke leeftijd kan men beginnen? Wanneer uw kind na het 12e jaar begint, is het over het algemeen erg moeilijk om aansluiting te vinden bij het niveau van de leeftijdsgenoten, die al langer en competitief hebben gespeeld. Het aantal dispensatiemogelijkheden naar  onderliggende teams is beperkt. Maar het is altijd de moeite waard om te informeren en te proberen!

Bij welk team wordt mijn kind ingedeeld? De teams zijn ingedeeld naar geboortejaar. De naamgeving is als volgt De “U” staat voor “Under”, U8 betekent bijv. “Under8”

U8 (ook wel de Mini’s genoemd)
Alle kinderen tot 8 jaar

U10 (ook wel de Welpen genoemd)
Kinderen van 8 of 9 jaar

U12 – Kinderen van 10 of 11 jaar

U14 – Kinderen van 12 of 13 jaar

U16 – Kinderen van 14 of 15 jaar

U19 – Kinderen van 16 tot 19 jaar

Wat gebeurt als mijn kind nog niet toe is aan het team van zijn leeftijdscategorie? De competitievoorschriften laten slechts een beperkt aantal dispensaties per team toe. Eventuele dispensaties zijn alleen mogelijk in overleg met de team coach en de technische commissie.

ARTIKEL 20: DISPENSATIE JUNIORENSPELERS
a. De competitiecommissie bepaalt of spelers in de diverse leeftijdscategorieën in het eerste jaar dat zij op basis van een leeftijdsbepaling te oud zijn voor een bepaalde competitie kunnen worden aangemeld voor dispensatie.
b. De competitiecommissie bepaalt per competitie hoeveel spelers maximaal voor dispensatie kunnen worden aangemeld.
c. Een speler die is aangemeld voor dispensatie – een dispensatiespeler – is alleen gerechtigd deel te nemen aan de competitie waarvoor de speler is aangemeld voor dispensatie.
d. Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die reeds in een eerder seizoen bij IJshockey Nederland stond geregistreerd, kan tot uiterlijk veertien dagen na aanvang van de competitie waarvoor de betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.
e. Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die niet eerder bij IJshockey Nederland stond geregistreerd, kan tot veertien dagen voor het einde van de reguliere competitie – indien van toepassing wil dat zeggen de competitie voorafgaande aan de play-offs – in de competitie waarvoor de betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.
f. De competitiecommissie kan gedurende het seizoen op basis van moverende redenen besluiten om de dispensatie van een speler om lager te mogen spelen in te trekken.
g. De competitiecommissie van IJshockey Nederland bepaalt de aanmeldingsprocedure voor dispensaties alsmede de wijze waarop kenbaar wordt gemaakt welke spelers voor dispensatie zijn aangemeld. De hoogte van verschuldigde administratiekosten in verband met het aanmelden van dispensatiespelers, wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.

Ons U8 team uit 2014

Ons U8 team uit 2014