Covid 19 protocol IJCU Dragons

In dit document worden alle punten omtrent de regels en uitvoering van het Corona Protocol beschreven en zijn van toepassing op alle wedstrijden van alle teams die onder de IJCU Dragons vallen. Andere ijshockeyteams op de Vechtsebanen kunnen gebruik maken van ditzelfde protocol. Voor de trainingen zullen dezelfde regels gelden, alleen maken we dan gebruik van de standaard looproutes zoals door de Vechtsebanen aangegeven.

 

Algemene uitgangspunten

JEUGD

18 jaar en ouder

Regels tijdens wedstrijden

Looproutes

Begeleiding bezoekers en teams

Bezoekend team

Kleedkamers

Aantal personen in de kleedkamers

Jeugdspelers onder de 13 jaar

Jeugdspelers tussen de 13 en 18

Volwassen spelers

Scheidsrechters

Gebruik douches

Publiek en bezoekend team

Publiek 1ste team

Publiek overige wedstrijden

Horeca

Spelers- en strafbank

Herkenbaarheid vrijwilligers

Bench Officials

Contactpersonen

 

 

Algemene uitgangspunten:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • Gebruik je gezond verstand
 • Pas hygiëne toe: was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen
 • De vereniging is verantwoordelijk voor naleving van de regels. Wij volgen de regels van NOC*NSF, IJshockey Nederland en de Vechtsebanen. Het bestuur van de IJCU Dragons en de vrijwilligers zullen controleren op het naleven van de regels en bij eventuele overtreding(en) wijzen op de regels.

JEUGD

 • Tijdens het sporten mag spelcontact gemaakt worden.
 • Voor en na het sporten houden sporters 1,5 meter afstand. Voor sporters jonger dan 13 jaar geldt de afstandsregel niet. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden; wel tot de trainers, coaches en toeschouwers.
 • Sporters van 18 jaar en ouder moeten anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de anderhalve meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.
 • Sporters komen zoveel mogelijk in sportkleding naar de vereniging.
 • Het aantal sporters en begeleiders is niet groter dan noodzakelijk voor de training en/of (oefen)wedstrijd.
 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn. Lees voor meer informatie Begeleiding bezoekers en teams.
 • Ouders van U8/U10 kinderen zijn toegestaan in de kleedkamer met in acht neming van de 1,5 meter afstand. Na het omkleden van hun kinderen dienen zij direct te vertrekken. De kinderen mogen naar de bench lopen en daar wachten op de trainer.
 • Voor andere ouders is het niet toegestaan om in de kleedkamers/gangen bij de kleedkamers te komen.
 • Volg de aanwijzingen op van de Vechtsebanen (looproutes ed.)

18 jaar en ouder

 • Alle regels van de jeugd die ook van toepassing zijn op 18 jaar en ouder
 • In de kleedkamers moet 1,5 meter afstand in acht worden genomen.
 • Er mogen maximaal 9 volwassenen in 1 kleedkamer. Aangezien de kleedkamers alleen door ijshockey en Bandy gebruikt mogen worden, kunnen er meerdere kleedkamers worden gebruikt door 1 team.

 

Regels tijdens wedstrijden

 • Er worden geen handen geschud voor of na de wedstrijden
 • Er wordt een groet gebracht vanaf de blauwe lijn door beide teams
 • Spelers gebruiken hun eigen waterfles
 • Bezoekers mogen alleen op de tribune, niet langs de baan
 • Volwassen spelers houden 1,5 meter afstand in de bench
 • Spelers die een straf hebben volgen de aanwijzingen van de vrijwilligers op

Looproutes

Plattegrond looproutes tijdens wedstrijden IJCU Dragons

Begeleiding bezoekers en teams

Wedstrijden

[Gewijzigd 29-9-2020] Per 29-9-2020 gelden er aangescherpte regels voor bezoekers van sportwedstrijden. Hieronder de regels van het RIVM:
Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Bij jeugdwedstrijden mogen de ouders van het bezoekende team op de tribune plaatsnemen met in acht neming van onze regels.
Vrijwilligers van de club gelden niet als toeschouwer en zijn nodig bij de teambegeleiding. Ouders van IJCU spelers die geen vrijwilligerstaak hebben, mogen hun kind alleen afzetten en na de wedstrijd weer ophalen.

Trainingen

Bij de trainingen zijn bezoekers niet welkom. Alleen ouders met een vrijwilligerstaak mogen op de ijsbaan zijn.
Ouders die hun kinderen helpen bij het aan- en uitkleden mogen op de ijsbaan zijn. Zij moeten na het aankleden de ijsbaan verlaten en mogen weer naar binnen als de training is afgelopen om hun kind te helpen met omkleden.

Bezoekend team

Het bezoekende team zal worden opgevangen door een aangewezen vrijwilliger en deze zal uitleg geven van de regels en de kleedkamer(s) toewijzen.

Kleedkamers

Tijdens reguliere wedstrijd weekenden worden de kleedkamer combinaties AB, EF, GH en de kleedkamer van het 1ste team i.c.m. de trainers kleedkamer gebruikt. Al deze combinaties hebben een tussendeur die opengezet kan worden. Op deze manier kunnen de spelers voldoende rekening houden met de onderlinge afstand.

Aantal personen in de kleedkamers

Jeugdspelers onder de 13 jaar
…hoeven onderling geen afstand te houden. Ouders die deze kinderen eventueel begeleiden moeten wel de 1,5 meter in acht nemen.

Jeugdspelers tussen de 13 en 18
…hoeven onderling geen afstand te houden. Wel moeten zijn richting volwassenen de 1,5 meter in acht nemen.

Volwassen spelers
…moeten in de kleedkamer 1,5 meter afstand in acht nemen. Hierdoor kunnen er maximaal 9 spelers in één kleedkamer. Door de kleedkamers te combineren kunnen er 18 spelers van één volwassen team in een combinatie kleedkamer. Mocht het team groter zijn, dan zal er gewacht moeten worden tot er een teamlid klaar is.

Scheidsrechters

Bezoekende scheidsrechters kunnen zich bij de ingang bekend maken en zullen worden opgevangen door een bestuurslid, interne scheidsrechter of vrijwilliger. Zij zullen uitleg krijgen over de regels en kleedkamerindeling. De kleedkamers C en D zijn beschikbaar voor de scheidsrechter. Hier kunnen echter maar twee personen tegelijk in. Of ze maken gebruik van beide kleedkamers, of ze kleden zich beurtelings om.

Gebruik douches/toiletten

De douches en toiletten mogen gebruikt worden door alle ijshockey en/of Bandy spelers. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de kleedkamer (eventueel met behulp van vrijwilligers). Bij de jeugdteams zal er een ouder toezicht houden.
De Vechtsebanen heeft schoonmaakmiddelen ter beschikking gesteld welke te vinden zijn in de kasten tussen kleedkamers C en D en tussen H en I.
Acties:
– Schoonmaken van de banken, deurknoppen en toilet met desinfectiemiddel
– Aantrekken van de vloer van douche en kleedkamer
– Geen rotzooi meer op de vloer

Publiek en bezoekend team

Publiek 1ste team

[Gewijzigd 29-9-2020] Tot nader order mogen er geen bezoekers aanwezig zijn van de thuisclub. Ouders/vrijwilligers van het bezoekende team die voor vervoer van de spelers zorgen, mogen op de ijsbaan aanwezig zijn met in acht neming van onze corona regels.

Publiek overige wedstrijden

Zie Begeleiding bezoekers en teams

Horeca

[Gewijzigd 29-9-2020] Alle horeca op de Vechtsebanen zijn tot nader order gesloten.

Spelers- en strafbank

Tijdens de wedstrijden mag er contact gemaakt worden. In de bench mogen spelers gewoon naast elkaar staan/zitten.

De vrijwilliger bij het strafdeurtje zal naast de bench gaan staan in het geval van een straf.

Herkenbaarheid vrijwilligers

Alle vrijwilligers van de IJCU zijn herkenbaar door jas met ons logo.

Teams en bezoekers dienen te allen tijde de opdrachten van de vrijwilligers op te volgen. Bij weigering van de opdrachten of bewust ondermijnen van de regels, zal er over worden gegaan tot verwijdering van het complex.

Bench Officials

In de bench zijn 7 vrijwilligers aanwezig:
– 1 persoon voor de klok
– 1 persoon voor de sheet
– 1 persoon voor de livesheet
– 1 persoon voor de muziek
– 1 persoon voor het omroepen spelers/straffen/goals ed
– 2 personen voor de strafdeurtjes (staan naast de bench)

De aanwezige personen in de bench hebben voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden.

 

Contactpersonen

Corona coördinator IJCU Dragons: Remco Claessens Remco@ijcudragons.nl

Corona coördinator Vechtsebanen: Linda Schoonbrood-VerripsReserveringen@vechtsebanen.nl

Sport Utrecht (VSU): Koen van Es koen.vanes@sportutrecht.nl

Baan Commissie Utrecht (BCU): Anneke Schreel a.schreel@bv-utrecht.nl