Covid 19 protocol IJCU Dragons

[UPDATE-14-10-2020]

Vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur gelden er weer nieuwe regels in het hele land nav de situatie mbt het Covid-19 virus. Deze nieuwe regels hebben de volgende gevolgen voor de aankomende periode:

– Vanaf donderdag 15 oktober zijn alle wedstrijden voor iedereen met een leeftijd van 18+ niet meer toegestaan.
– De jeugd t/m 17 jaar mag wel blijven trainen maar de competities worden per direct stilgelegd
– Trainingen voor 18+ zijn toegestaan onder de onderstaande voorwaarden
– De kleedkamers mogen niet meer gebruikt worden en van iedereen wordt dus verwacht naar de ijsbaan te komen gekleed in hun ijshockey uitrusting.

Aantrekken van de schaatsen (en andere uitrusting) kan op de tussenruimte bij het schaatsrestaurant. Hiervoor zijn bankjes neergezet en daar kan ook het ijs worden betreden. Kleedkamer F zal open zijn voor gebruik van het toilet. Deze dient na elke training schoongemaakt te worden. Hier mogen geen tassen of andere spullen worden neergelegd!

!!! Let goed op je persoonlijke spullen !!! De toegang naar de lockers is afgesloten vanaf de binnenbaan. Bekijk als team hoe je dit op kan lossen, bijv. een bak waar alles in wordt gelegd welke in de bench wordt gezet.

Voor alsnog gelden deze maatregelen voor minimaal 1 maand.

BELANGRIJKE REGELS VECHTSEBANEN

 • Er mogen geen ouders meer naar binnen! Kinderen mogen worden afgezet en weer opgehaald bij de ingang. Uitzondering is er voor de U8 en U10 ouders: zij mogen mee naar binnen om hun kind de laatste uitrusting aan te doen maar moeten direct daarna weer naar buiten. Ze mogen 5 minuten voor het einde van de les weer naar binnen om hun kind weer om te kleden.
 • Kleedkamers zijn dicht
 • Er mag alleen getraind worden door de jeugdteams (-18)
 • Kom zoveel mogelijk aangekleed naar de baan
 • U8 en U10 doen de schaatsen aan in de bench
 • U12, U14 en U16 doen de schaatsen aan bij het restaurant en gaan ook daar het ijs op. Hiervoor worden bankjes neergezet.
 • Er geldt een mondkapjesplicht op het hele complex voor 13+. Schaatsers mogen deze af als ze het ijs op gaan.
 • Ouders op de tribune mogen hun mondkapje afdoen. Zodra je gaat lopen, moet deze weer op.
 • Clubouders die van buiten Utrecht stad komen met hun kinderen, mogen gewoon op de baan blijven met in acht neming van de regels.

Trainen voor volwassenen

Trainen voor 18+ is mogelijk onder de nieuwe regels. Onderstaand de voorwaarden welke zijn besproken met de Vechtsebanen en IJshockey Nederland en zijn opgesteld door NOC*NSF:

 • Kleedkamers blijven dicht.
 • Er mag in groepen van maximaal twee personen worden gesport. Deze gezelschapsgrootte van maximaal twee personen geldt bij het sporten voor senioren vanaf 18 jaar.
 • Bij teamsporten voor 18+ kan het hele team trainen verdeeld in meerdere groepjes van maximaal twee personen met inachtneming van anderhalve meter afstand.
 • Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.
 • In die groep van maximaal twee personen moet men tijdens het sporten continu minimaal anderhalve meter afstand houden ten opzichte van elkaar en vanzelfsprekend ook voldoende afstand tot andere groepjes.
 • Voor binnen geldt dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn, inclusief trainer/begeleider.
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van twee personen.
 • De trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van twee personen, wel bij het totale aantal van dertig personen.

Vragen over de bovenstaande regels?

Stuur een e-mail
Bel ons