Gedragscode ouders | Code of conduct for parents

Als IJCU hebben we een gedragscode ouders opgesteld hierin beschrijven we de afspraken, regels en richtlijnen voor de kortere termijn. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Zodra er wijzigingen worden gedaan in dit document zullen we de leden op de hoogte brengen.

Het huishoudelijk reglement is een uitbreiding op de statuten zoals die zijn vastgelegd bij een notaris.

Onze gedragscode ouders is hier te downloaden.

— English Version —

As IJCU we have created a code of conduct for parents. In here we describe the agreements, rules and guidelines for the short term. This means the described agreements, rules and guidelines can be changed on the short term when needed. As soon as changes are made in this document we will let the members know.

Our code of conduct for parents can be downloaded here.