Gedragscode spelers

De IJCU volgt de gedragscode voor sporters van het centrum veilige sport Nederland.